dijous, 22 de setembre del 2022

BUSQUEM VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES. T'animes a portar un grup de conversa en català?

Busquem voluntaris i voluntàries per portar un grup de conversa en català, t'animes?

La trobada serà un cop a la setmana, els dimarts de 18.30 a 20.00 hores a la biblioteca d'Artesa. Començarem l'11 d'octubre.

Si t'interessa contacta amb nosaltres:
skingolo@cal.cat
934159002 o pots venir a la biblioteca d'Artesa

Aquesta és una iniciativa de foment de l’ús social del català per a persones que aprenen l'idioma.

En què consisteix?

El projecte Xerrem Junts promou la creació d’espais socials de trobada i comunicació de persones adultes en català. A través d’aquesta iniciativa, persones que estan aprenent l’idioma es troben setmanalment amb persones voluntàries catalanoparlants per practicar la parla.

Què s’hi fa en aquests espais?

Immergir-se en el català mitjançant la conversa col·loquial. Durant les sessions, els assistents tenen ocasió de parlar força en català i rebre les ajudes que els calgui per part de les persones dinamitzadores per fer-ho amb eficàcia i correcció.

Quin tipus de destinataris atén?

Persones amb baix nivell d’ús del català, que no accedeixen a l’educació formal per motius diversos o que hi accedeixen però necessiten entorns d’ús per practicar-lo.

Quins beneficis socials i personals reporta el projecte?

A més de la millora en competència oral bàsica de català, amb el projecte es fomenta i s’obté cohesió social, coneixement i estima del país, diàleg intercultural, reforçament de l’entitat acollidora i apoderament personal.