diumenge, 3 de novembre del 2019

JOCS D'ENGINY Enigma resolt? Somriure segur. Enigma creat? més viva la llengua amb Jordi Esteban


Jordi Esteban i Calm, és conegut per la creació d'activitats ludicolingüístiques (jeroglífics, mots encreuats, jocs per aprendre català...). Llicenciat en filosofia i lletres i docent jubilat, la seva dedicació principal és la didàctica de la llengua catalana i la investigació de metodologies d'aprenentatge. Ha estat professor de secundària de filosofia i de matemàtiques, i professor de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística. Membre de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, dirigeix els projectes Junts i Xerrem, grups de conversa que tenen com a objectiu fer créixer l’ús social del català, la cohesió social i el coneixement de la realitat de Catalunya. Ha participat en l’elaboració de les noves programacions de llengua catalana per a adults, de la Direcció General de Política Lingüística, centrades en les orientacions del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. També ha col·laborat en l’elaboració del programa Parla.cat. Ha escrit articles a la revista Llengua i Ús[3] amb propostes metodològiques. És autor i coautor de diversos manuals de català. Ha publicat diverses obres de jocs lingüístics i ha col·laborat en publicacions com ara el diari La Vanguardia, del 3 de maig de 2011 al 31 de desembre de 2013.