dimarts, 4 de febrer del 2014

25è PREMI DE NARRATIVA BREU - Convocatòria i bases

Obert el termini de presentació del 25è Premi de Narrativa Breu d'Artesa de Segre.  

L'Ajuntament d'Artesa de Segre, juntament amb la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot i amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Serveis de Biblioteques del Departament de Cultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Consell Comarcal de la Noguera, , hem convocat el 25è Premi de Narrativa Breu d'Artesa de Segre. 

Les obres aspirants als premis s'han de presentar, d'accord amb les condicions establertes en les bases.

Les obres s’han de presentar a la biblioteca Municipal fins al 21 de març de 2014.

Els resultats del Premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc a les instal·lacions de la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot d'Artesa de Segre, el diumenge 7 de juny de 2014.

BASES 25è PREMI NARRATIVA BREU 

1. Les obres participants hauran d’ésser en català, inèdites i originals. Una mateixa persona pot presentar com a màxim 3 narracions.

2. Les obres es presentaran per duplicat. En les 2 primeres categories poden ser escrites a mà, però amb lletra clara. En la resta, amb ordinador (o a màquina). Per tal de facilitar la publicació posterior de les obres, les categories 6a, 7a i 8a adjuntaran un cd amb la còpia de l’obra.

Les categories 6a, 7a i 8a, en comptes de presentar un cd amb la còpia de l'obra tenen l'opció d'enviar-la per correu electrònic a:   
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat 
En aquest correu adjuntaran un arxiu amb l'obra i un altre amb les dades personals i de contacte que es demanen a les bases.  

3. En la primera categoria, els concursants presentaran els treballs acompanyats d’un dibuix. En totes les categories restants, l’extensió màxima és de 5 folis per una cara a doble espai, tamany 12. Es recomana que el tipus de lletra sigui Times New Roman .

4. Les obres s’hauran de presentar a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot d’Artesa de Segre abans del 21 de març de 2014.
      També poden enviar-se per correu:       
      Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot                                                                    
      C/ València, 1 (CUBBTURAL)                                               
      25730 ARTESA DE SEGRE                         
      Tel. 973 400 754                                                                        
      (de dilluns a divendres de 16 a 20h i dimarts d’11 a 13h) 


5. S’estableixen les següents categories:     
 • 1a categoria: Cicle Inicial d’Educació Primària .                                                      
 •  2a categoria: Cicle Mitjà d’Educació Primària. 
 •  3a categoria: Cicle Superior d’Educació Primària .  
 •  4a categoria: 1r Cicle d’ESO.                      
 •  5a categoria: 2n Cicle d’ESO.                           
 •  6a categoria: persones nascudes els anys 1996 i 1997.                                           
 •  7a categoria: persones nascudes des de l’any 1954 fins al 1995.
 •  8a categoria: més de 60 anys.
             
6. En les obres només hi constarà el títol i la categoria, però no hi haurà cap altra dada de l’autor/ a. A més, aniran acompanyades d’un sobre tancat.               

Fora del sobre hi constarà:                           
 •  El títol de l’obra  
 • Categoria en què participa                                                                                     
Dins del sobre hi haurà les següents dades de l’autor/a:                                    
 • Nom i cognoms                                           
 • Adreça i telèfon                                          
 • Nom i adreça del centre on estudia (excepte categories 6a,7a i 8a)  
 • Fotocòpia del document d’identitat (només les categories 6a,7a i 8a).
 • Correu electrònic, aconsellable.

7. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

8. El jurat atorgarà un premi per a cada categoria i els accèssits que consideri convenients. No obstant, pot declarar algun premi desert.                                           

Els premis consistiran en:
                A les categories 1a, 2a i 3a : Lots de llibres i obsequis
                A les categories 4a i 5a :      100 euros
                A la categoria 6a:                  250 euros
                A la categoria 7a:                  300 euros
                A la categoria 8a                   300 euros
Tots els accèssits obtindran lots de llibres i obsequis.

9. Els resultats del Premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot d’Artesa de Segre (C/ València, 1 CUBBTURAL), el diumenge 8 de juny de 2014, a les 13h. Els autors i les autores d’obres guardonades hauran d’assistir o bé delegar en alguna persona per a recollir el premi.

10. En el cas, que no es pogués venir a recollir el premi el dia del lliurament, es podrà passar a buscar, per la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot fins al 31 de juliol de 2014.

11. Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot i passaran a ésser propietat de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, el qual es reserva el dret a publicar-los.

12. Els treballs no premiats podran recollir-se a la  Biblioteca  Joan Maluquer i Viladot fins al 31 de juliol 2014. No s’enviaran particularment cap dels treballs presentats.

13. L’organització es reserva el dret d’alterar les bases. Si això es produís, s’anunciaria oportunament.

14. El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seves bases.