dimarts, 30 de novembre del 2010

NOTÍCIES BIBLIOTECA NOVA

Us fem arribar la última hora de com es troben les obres en la biblioteca nova.

Aprovades 22 actuacions en equipaments bibliotecaris dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2011.El Govern de la Generalitat ha aprovat l’acord GOV/186/2010, de 19 d’octubre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2011 (DOGC 5745 divendres 29 d’octubre 2010) que preveu un total de 22 actuacions de construcció, millora o dotació de biblioteques públiques municipals.L’objecte del Programa específic de biblioteques és l’atorgament de subvencions per dotar els municipis i les comarques dels serveis bibliotecaris de competència municipal que preveu el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.

Actuació núm.: 2011/609.Entitat local: Ajuntament d’Artesa de Segre (Noguera).Títol: Mobiliari de la biblioteca, sala polivalent i dependències municipals annexes al casal cultural.Pressupost total: 550.369,75 euros.Subvenció PUOSC-PG: 385.255,82 euros.

Més informació.

1 comentari:

Noemí Torras ha dit...

Hola a tothom, em dic Noemí Torras i tinc moltes ganes d'estrenar la nova biblioteca!!!
M'agradaria que no hi faltes de res.
Espais per llegir comodament, per estudiar, en silenci.
Espais per entrar a internet. Que s'amplies l'espai de prèstec de música...però sobretot que sigui un lloc agradable, espaios i que si pugui anar a llegir.
També m'agradaria que si pugués comprar aigua o qualsevol cosa per fer una parada en la lectura.
Només puc afegir..."Tinc moltes ganes d'estrenar la biblioteca".
I tu?