dimarts, 21 de maig del 2024

S'ENGEGA LA 9a EDICIÓ DE LLEGIR TÉ PREMI

Aquesta iniciativa té per objectiu promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i apropar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves també durant les vacances estiuenques.

Calendari

  • El període d'inscripcions comença el dia 20 de maig de 2024 fins que s'esgotin les places disponibles a: www.llegirtepremi.cat 
  • L'inici de l'activitat Llegir té premi serà el dia 25 de juny i finalitzarà el dia 30 d'agost, ambdues dates incloses.  

 Registre

En el moment de registrar-se com a participants, els lectors i lectores han d'indicar quina és la seva biblioteca pública de referència, d'aquesta manera la biblioteca pot fer un seguiment de l'evolució dels seus usuaris/àries. 

Destinataris

Poden participar en l’activitat fins a 1.500 infants i joves d’entre 8 i 16 anys. Els nens i nenes que facin 8 anys al 2024, poden participar-hi.

La inscripció és individual, única, personal i intransferible i s’ha de fer a través de la pàgina web https://llegirtepremi.cat/.

Poden participar usuaris d’edicions anteriors sempre que es registrin a la pàgina. Si el compte existeix, en el moment del registre el sistema ho detecta i el reactiva perquè el participant el pugui tornar a fer servir.

Els usuaris poden formar equips una vegada comença l’activitat. Cada equip ha d’estar integrat per un mínim de 2 persones i un màxim de 10 persones.

Calendari

El període d’inscripció comença el dia 20 de maig de 2024 fins al dia que s’esgotin les places disponibles

L’activitat comença el 25 de juny i acaba el 30 d’agost de 2024, ambdues dates incloses.

A la plataforma no es pot accedir fins a la data d’inici de l’activitat. Quan acaba l’activitat, es publicaran els resultats a la plataforma.

L’activitat es divideix en tres etapes consecutives:

    ETAPA 1: Del 25 de juny al 16 de juliol (22 dies)

    ETAPA 2: Del 17 de juliol al 8 d’agost (23 dies)

    ETAPA 3: Del 9 d’agost al 30 d’agost (22 dies)

Requisits per participar-hi

És obligatori tenir entre 8 i 16 anys i disposar d’un carnet propi de les Biblioteques Públiques de Catalunya, que es demanarà en el moment del registre.

És imprescindible que l’usuari introdueixi un número de carnet de biblioteca existent, un correu electrònic vàlid i es vinculi a una biblioteca durant el procés de registre.

Forma de participació

El participant tria lectura entre totes les propostes en català, castellà i anglès que es troben a la plataforma. Algunes de les lectures es troben disponibles per llegir a la mateixa plataforma, a BiblioDigital, el servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya, o a través de la xarxa de biblioteques públiques.

Els participants responen una sèrie de preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts, aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l’avatar, guanyar medalles virtuals i pujar en els rànquings per optar a més premis.

Com més títols llegits i respostes encertades, més punts se sumen al compte del participant.

La participació és individual. Addicionalment, cada participant pot crear o unir-se a un equip per accedir als premis d’equips. Els equips han de tenir un mínim de 2 i un màxim de 10 participants.

Premis i reconeixements

L’activitat té dues categories: de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys.

També hi ha premis específics per equips.

Els premis i reconeixements són:

- Els 2 participants, un per categoria, que aconsegueixen sumar més punts durant cada una de les etapes, guanyen un smartwatch o polsera d’activitat cada un. Aquest premi només es pot guanyar una vegada. En cas de repetir la primera posició en més d’una etapa, el premi es lliurarà al següent participant que no l’hagi guanyat mai.

- Els segons, tercers, quarts i cinquens participants de cada categoria i l’equip guanyador de cada etapa, guanyen un lot de 3 llibres infantil-juvenil.

- Els 150 participants de cada categoria amb més punts del rànquing final (una vegada finalitzades les tres etapes) guanyen un punt de llibre-imant commemoratiu. Aquesta medalla només es pot guanyar una vegada per participant.

- Tots els participants poden guanyar premis virtuals (punts, crèdits, peces per l’avatar, medalles digitals) responent correctament els qüestionaris de comprensió lectora.

Els premis no es poden bescanviar per diners ni per cap altre premi i el lliurament està subjecte el que s’estableix en matèria fiscal.

Sistema de puntuació i rànquing

El sistema de puntuació està automatitzat per la plataforma i funciona de la següent manera:

    Una resposta correcta suma 10 punts.

    Una resposta incorrecta resta 5 punts.

    Una pregunta sense respondre no suma ni resta.

    La puntuació mínima del qüestionari és 0.

Temps: En el moment que un usuari inicia un qüestionari, disposa d’un temps limitat per resoldre-ho que varia en funció del nombre de preguntes que té el qüestionari. El temps no s’atura encara que l’usuari surti de l’aplicació.

No es pot respondre dues vegades el mateix qüestionari.

Els usuaris només poden respondre qüestionaris de lectures recomanades en la seva franja d’edat o superior.

No totes les lectures tenen el mateix nombre de qüestionaris ni preguntes. En la fitxa de la lectura s’informa el participant del nombre de punts que pot guanyar amb la lectura.

La posició en el rànquing individual per etapa considera la suma de punts aconseguits per cada participant durant l’etapa. Al començament de cada etapa, el rànquing es posa a zero.

El rànquing individual global té en compte tots els punts aconseguits durant totes les etapes.

El rànquing d’equips té en compte la mitjana de punts aconseguits per tots els membres de l’equip a partir del moment que es crea l’equip o s’afegeix un nou membre.

Lliurament dels premis i comunicació dels guanyadors

Els guanyadors han d’anar a buscar els premis a la seva biblioteca a partir del 30 de setembre.

En finalitzar l’activitat, tots els participants poden accedir al rànquing final i comprovar la seva posició.

A la finalització de l’activitat, l’organització enviarà a les biblioteques els premis físics: medalles, llibres i smartwatches perquè els usuaris puguin anar a recollir-los.

Els participants que hagin guanyat un punt de llibre commemoratiu, han de dirigir-se a la seva biblioteca i sol·licitar el seu premi  a partir del 30 de setembre. Cada biblioteca disposarà del llistat de guanyadors per verificar la informació.

 

«Llegir té premi» és una iniciativa de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques en col·laboració amb la plataforma escolar de foment de la lectura Legiland.