dijous, 2 de març del 2023

XERRADA DIA DE LA DONA amb Odette Viñas

El Dia de la Dona Treballadora se celebra el 8 de març de cada any i està reconegut per l'Organització de les Nacions Unides (l'ONU). 

És un dia aprofitat tradicionalment per a reivindicar el feminisme denunciant el sexisme. 

Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en l'àmbit laboral i, per tant, pel dret a la independència econòmica.

Sabies que...?

  • Sabies que l’Índex d’Igualtat de Gènere a Catalunya és de 73 punts sobre 100? A Suècia, el país europeu amb més igualtat és de 83,9 punts.
  • La categoria amb millors resultats en igualtat de gènere és la de salut, amb 89,4 punts.
  • La menys igualitària a Catalunya és la del coneixement i els estudis. 
  • La dimensió que més ha avançat ha estat la del poder, que ha passat de 33,6 punts l’any 2005 a 70,2 punts l’any 2022. 
  • El salari mitjà anual femení va ser prop de 6.000 euros inferior al masculí. 
  • La bretxa salarial de gènere a Catalunya era l’any 2020 del 19,7% segons l’informe que elabora l’Observatori del Treball i Model Productiu. 
  • La diferència salarial entre homes i dones va ser encara de 5.907 euros de mitjana. 
  • Hi ha més desigualtat entre sexes en els ingressos salarials més baixos. 
  • Per edats, la bretxa salarial més elevada es dona entre els 45 i els 54 anys. 
  • Les treballadores dels serveis de restauració, personals i de venda són les que pateixen una major bretxa salarial.

Més informació:

Les dones a Catalunya 2022. DOSSIER ESTADÍSTIC elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de la Generalitat de Catalunya.