dilluns, 30 de gener del 2012

23è PREMI DE NARRATIVA BREU D'ARTESA DE SEGRE - convocatòria i bases

Oberta la convocatòria per poder participar en el 23è Premi de Narrativa Breu. El termini de presentació de les obres és fins al 17 de març de 2012, a les oficines de l'ajuntament d'Artesa de Segre.

El Premi de Narrativa d'Artesa de Segre és una iniciativa de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, juntament amb la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot d'Artesa de Segre. Compta amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Biblioteques Públiques de Catalunya, Institut d'Estudis Ilerdencs i el Consell Comarcal de la Noguera.

BASES
1. Les obres participants hauran d’ésser en català, inèdites i originals. Una mateixa persona pot presentar com a màxim 3 narracions.

2. Les obres es presentaran per duplicat. En les 2 primeres categories poden ser escrites a mà, però amb lletra clara. En la resta, amb ordinador (o a màquina). Per tal de facilitar la publicació posterior de les obres, les categories 6ª, 7ª i 8ª adjuntaran un cd amb la còpia de l’obra.

3. En la primera categoria, els concursants presentaran els treballs acompanyats d’un dibuix. En totes les categories restants, l’extensió màxima és de 5 folis per una cara a doble espai, tamany 12. Es recomana que el tipus de lletra sigui Times New Roman .

4. Les obres s’hauran de presentar a l’ajuntament d’Artesa de Segre fins al 17 de març de 2012.
També poden enviar-se per correu:
Ajuntament d’Artesa de Segre
Pl. Ajuntament, 3
25730 ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 00 13
(de dilluns a divendres de 9h a 14h i dimecres de 16.30 a 19h).
Els participants que vulguin confirmar la recepció de l’obra poden trucar a l’ajuntament.

5. S’estableixen les següents categories:
1ª categoria: Cicle Inicial d’Educació Primària .
2ª categoria: Cicle Mitjà d’Educació Primària.
3ª categoria: Cicle Superior d’Educació Primària .
4ª categoria: 1r cicle d’ESO.
5ª categoria: 2n Cicle d’ESO .
6ª categoria: persones nascudes els anys 1994 i 1995 .
7ª categoria: a partir de 18 anys.
8ª categoria: més de 60 anys.

6. En les obres només hi constarà el títol i la categoria, però no hi haurà cap altra dada de l’autor/ a. A més, aniran acompanyades d’un sobre tancat.

Fora del sobre hi constarà:
 -  El títol de l’obra
 -  Categoria en què participa

Dins del sobre hi haurà les següents dades de l’autor/a:
  - Nom i cognoms
  - Adreça i telèfon
 -  Nom i adreça del centre on estudia (excepte categories 6ª , 7ª i 8ª)
 -  Fotocòpia del document d’identitat (només les categories 6ª , 7ª i 8ª).
 -  Correu electrònic, aconsellable.

7. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.

8. El jurat atorgarà un premi per a cada categoria i els accèssits que consideri convenients. No obstant, pot declarar algun premi desert.

Els premis consistiran en:
A les categories 1ª, 2ª i 3ª : Lots de llibres i obsequis
A les categories 4ª i 5ª : 100 euros
A la categoria 6ª: 250 euros
A la categoria 7ª: 300 euros
A la categoria 8ª 300 euros
Tots els accèssits obtindran lots de llibres i obsequis.

9. Els resultats del Premi es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc al Casal Cultural d’Artesa de Segre (Av. Maria Anzizu, 30), el diumenge 27 de maig de 2012 a les 13h. Els autors i les autores d’obres guardonades hauran d’assistir o bé delegar en alguna persona per a recollir el premi.

10. En el cas, que no es pogués venir a recollir el premi el dia de lliurament, es podrà passar a buscar, per les oficines de l’ajuntament (de 9 a 14h) fins al 31 de juliol de 2012.

11. Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot i passaran a ésser propietat de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, el qual es reserva el dret a publicar-los.

12. Els treballs no premiats podran recollir-se a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot fins al 30 de juny de 2012. No s’enviaran, particularment, cap dels treballs presentats

13. L’organització es reserva el dret d’alterar les bases. Si això es produís, s’anunciaria oportunament.

14. El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seves bases.

Artesa de Segre, 25 de gener de 2012